Reintegratie trajecten en IRO
 

Reintegratie trajecten (IRO)

AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling voert sinds 2005 Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) uit. AIMIGO werkt op het gebied van IRO trajecten samen met Meijer Reïntegratie en Fytalis in het samenwerkingsverband Fytalis Reïntegratie. Op deze manier worden diverse specifieke krachten gebundeld en kan er optimaal gewerkt worden aan reintegratie. Wij werken kortom vanuit een integrale en multidisciplinaire aanpak.

website van Fytalis reintegratieDat betekent dat u als cliënt onder één dak aan uw fysiek/lichamelijke en psychosociale gezondheid werkt. Er zijn vanuit uiteenlopende medische en paramedische disciplines deskundigen aanwezig, zoals artsen, ergonomen, fysiotherapeuten, diëtisten en bedrijfsoefentherapeuten. Deze deskundigen ondersteunen u in het opbouwen van uw krachten en conditie, zodat u zich weer fit en vitaal gaat voelen.
Er zijn psychotherapeuten en psychologen aanwezig om uw sociaal-emotionele stabiliteit weer terug te vinden. U werkt onder hun leiding aan uw welbevinden, zelfvertrouwen, tevredenheid en motivatie om weer aan de slag te gaan.

Tenslotte ondersteunt AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling u bij het gemotiveerd benoemen van zinvol en zingevend werk. Dat werk dient binnen uw lichamelijke en psychosociale mogelijkheden te liggen. Vanuit de individuele biografie wordt dit vertaald naar uw mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.
AIMIGO werkt met een beproefd geheel van loopbaan- en arbeidsmarktinstrumenten zoals persoonlijke presentatie, sollicitatiebrief, curriculum vitae, netwerken, open sollicitaties, stageplekken en proefplaatsingen. Op deze manier maken wij samen uw reintegratie tot een succesvol proces.

AIMIGO werkt vooral met cliënten in de omgeving van Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Oosterbeek, Arnhem, Elst en Nijmegen.