Netwerk van Aimigo
 


Netwerk

AIMIGO is ingebed in een rijk en inspirerend netwerk van opdrachtgevers, deelnemers aan ontwikkeltrajecten, leveranciers, trainers, facilitators en (con)collega’s.

Karakteristiek voor samenwerkingsrelaties van AIMIGO is:

  • onderling vertrouwen
  • openheid
  • transparantie
  • gezamenlijkheid
  • wederkerigheid
  • humor
  • innovatie
  • ontwikkeling
  • loyaliteit

AIMIGO werkt met andere organisaties samen op het gebied van:

AIMIGO voert haar opdrachten uit van noord naar zuid, van oost naar west in Nederland, en soms daar buiten.
Verder is AIMIGO actief in alle sectoren van het bedrijfsleven (telecommunicatie, financiële dienstverlening, transport, luchtvaart, verzekeringswezen, bouw, detailhandel, land-en tuinbouw, productie- en procesindustrie), de overheid (Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid), semi-overheid (Waterschappen, GGZ, universiteiten, onderwijsinstellingen), non profit (thuiszorg, kinderopvang, verenigingen, stichtingen, etc.).
Binnen organisaties voert AIMIGO haar opdrachten uit op alle niveaus binnen de organisatie.